O Z N Á M E N I E

Výluka Nitrianske Hnčiarovce  v termíne  :

od pondelka 25. marca 2019  od   8.00 hod.

do piatku        5. apríla  2019  do 18.00 hod.

Presné znenie výluky Nitrianske Hrnčiarovce autobus č. 27  viď príloha

/subor/vyluka-autobusu-c-27-25-3-2019-do-5-4-2019/