Vážení občania,

Výzva pre vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľnosti na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov.

/subor/vyzva-zapadoslovenska-distribucna-554/