V Ý Z V A    ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ

VÝZVA PRE MAJITEĽOV NEHNUTEĽNOSTÍ VO VECI ODSTRÁNENIA

A OKLIESNENIA STROMOV  A INÝCH PORASTOV OHROZUJÚCICH

BEZPEČNOSŤ A SPOĽAHLIVOSŤ PREVÁDZKY ELEKTRICKÝCH

VEDENÍ NACHÁDZAJÚCICH SA VO VLASTNÍCTVE A UŽÍVANÍ

OBČANOV OBCE.

Príloha :

/subor/vyzva-zapadoslovenska-distribucna-303/