Schválené OcZ 16.1.2019

VZN č. 1/2019 - o určení výšky finančných príspevkoc na čiastočnú úhradu nákladov........

/subor/vzn--1-2019-m-195/

VZN č.2/2019 - o určení ulíc a iných verejných priestranstiev

/subor/vzn-2-2019-urenie-nzvov-ulc-167/