Toto webové sídlo www.nitrianskehrnciarovce.sk  spravuje Obec Nitrianske Hrnčiarovce a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

 

Správca obsahu: 

Obec Nitrianske Hrnčiarovce

Jelenecká 74

951 01 Nitrianske Hrnčiarovce

IČO: 00 611 182

DIČ: 2021103194

Obec nie je platcom DPH.

Samosprávny kraj: Nitra
Okres: Nitra
Región: Podzoborský
Počet obyvateľov: 2117
Rozloha:  995 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1113

Všeobecné informácie: ounh@stonline.sk
Podateľňa: ounh@stonline.sk
Starosta: Mgr. Anna Vrábelová, mobil: 0904 140 014,  ounh@stonline.sk

Informácie o napĺňaní webového sídla: ounh@stonline.sk

 

Kompetencie:

Obec Nitrianske Hrnčiarovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).