Základná škola Nitrianske Hrnčiarovce

V súčasnosti je Základná škola Nitrianske Hrnčiarovce plnoorganizovanou základnou školou s vyučovacím jazykom slovenským,  s 9-timi triedami a dvomi oddeleniami školského klubu. Počtom žiakov 140 patrí k malým školám. Dnešný vzhľad budovy je odlišný od toho z roku 1908. Rekonštrukcia prebehla vo viacerých fázach.  V 80-tych rokoch išlo o výmenu okien, vybudovanie soc. zariadení. V roku 2004 obecný úrad v spolupráci s riaditeľstvom školy a za výdatnej pomoci všetkých rodičov začal s generálnou rekonštrukciou nadstavby budovy, výmenou okien, rekonšt. soc. zariadení, výmenou elektroinštalácie, zavedenie vody do tried, vybudovanie viacúčelového ihriska. Viac informácií nájdete priamo na internetovej stránke Základnej školy Nitrianske Hrnčiarovce.