Základná škola Nitrianske Hrnčiarovce

V súčasnosti je Základná škola Nitrianske Hrnčiarovce plnoorganizovanou základnou školou s vyučovacím jazykom slovenským,  s 9-timi triedami a dvomi oddeleniami školského klubu. Počtom žiakov 140 patrí k malým školám. Dnešný vzhľad budovy je odlišný od toho z roku 1908. Rekonštrukcia prebehla vo viacerých fázach.  V 80-tych rokoch išlo o výmenu okien, vybudovanie soc. zariadení. V roku 2004 obecný úrad v spolupráci s riaditeľstvom školy a za výdatnej pomoci všetkých rodičov začal s generálnou rekonštrukciou nadstavby budovy, výmenou okien, rekonšt. soc. zariadení, výmenou elektroinštalácie, zavedenie vody do tried, vybudovanie viacúčelového ihriska. Viac informácií nájdete priamo na internetovej stránke Základnej školy Nitrianske Hrnčiarovce. 

objav európu 3

Družobné obce

Objav Európu