O Z N A M

Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom, že od 5.10.2017 do 24.10.2017 bude v našej obci vykonávať odpočty vodomerov.

Spoločnosť prosí občanov o vyčistenie a sprístupnenie vodomerných zariadení k odpočtu a aby si zatvorili psov.

Západoslovesnká vodárenská spoločnosť ďakuje za spoluprácu