O Z N A M

Zápis detí do Materskej školy Nitrianske  Hrnčiarovce

na školský rok 2018/2019

Riaditeľstvo MŠ Nitrianske Hrnčiarovce ...... viď príloha

/subor/zapis-deti-do-ms-nitrianske-hrciarovce/