Zápis žiakov do 1. ročníka ŽS Nitrianske Hrnčiarovce

10.4. - 12.4.2017 od 13.00 do 17.00 h.

viď príloha :

/subor/zapis-do-1-rocnika-zs-2017-2018/