ROK 2020 :

OcZ  z 22.1.2020

/subor/zapisnica-z-22-1-2020/

/subor/uznesenie-z-22-1-2020/

ROK 2019:

Zápisnice OcZ Nitrianske Hrnčiarovce :

OcZ 16.1.2019

/subor/zápisnica-ocz-16-01-2019/

/subor/uznesenie-ocz-16-01-2019/

OcZ 4.3.2019

/subor/zapisnica-z-ocz-konaneho-4-3-2019/

/subor/uznesenie-z-ocz-konaneho-4-3-2019/

OcZ 27.3.2019

/subor/zapisnica-z-ocz-konaneho-27-3-2019/

/subor/uznesenie-z-ocz-konaneho-27-3-2019/

OcZ 24.4.2019

/subor/zapisnica-ocz-24-4-2019/

/subor/uznesenie-z-24-4-2019/

OcZ 19.6.2019

/subor/1zapisnica-ocz-z-19-6-2019/

/subor/2-uznesenie-ocz-z-19-6-2019/

OcZ 31.7.2019

/subor/zapisnica-ocz-z-31-7-2019/

/subor/uznesenia-z-ocz-konane-31-07-20419/

OcZ 25.9.2019

/subor/zapisnisa-ocz-25-9-2019/

/subor/uznesenia-ocz-25-9-2019/

OcZ 02.12.2019

/subor/zapisnica-z-02-12-2019-101/

/subor/uznesenia-z-02-12-2019/

OcZ 16.12.2019

/subor/zapisnica-z-16-12-2019/

/subor/uznesnie-z-16-12-2019/

ROK 2018 : Zápisnice a uznesenia OcZ Nitrianske Hrnčiarovce

OcZ konané dňa 29.1.2018

/subor/zpisnica-29-01-2018/

OcZ konané dňa 27.2.2018

/subor/zpisnica-27-02-2018/

OcZ konané dňa 4.4.2018

/subor/zpisnica-4-4-2018/

OcZ konané dňa 20.6.2018

/subor/zpisnica-20-06-2018/

OcZ konané dňa 13.8.2018

/subor/zpisnica-13-08-2018/

OcZ konané dňa 26.9.2018

/subor/zpisnica-z-ocz-26-9-2018/

OcZ konané dňa 29.10.2018

/subor/zpisnica-z-ocz-29-10-2018/

Ustanovujúce OcZ konaná dňa 03.12.2018

/subor/zpisnica-z-ustanovijceho-ocz/

OcZ konané dňa 19.12.2018

/subor/zpisnica-z-ocz-19-12-2018/

ROK 2017 : Zápisnice a uznesenia

OcZ konané dňa 14.2.2017

/subor/ocz-14-02-2017-odt/

OcZ konané dňa 12.4.2017

/subor/ocz-12-04-2017-odt/

OcZ konané dňa 24.5.2017

/subor/ocz-24-05-2017-2-odt/

OcZ konané dňa 21.6.2017

/subor/ocz-21-6-2017-odt/

OcZ konané dňa 31.8.2017

/subor/ocz-31-8-2017-odt/

Ocz konané dňa 13.9.2017

/subor/ocz-13-9-2017-odt/

OcZ konané dňa 4.10.2017

/subor/ocz-4-10-20171-odt/

OcZ konané dňa 25.10.2017

/subor/ocz-25-10-20171-odt/

OcZ konané dňa 13.12.2017

/subor/ocz-z-13-12-2017/

Rok 2016 :

Pozvánky :

/subor/1-pozvanka-21-1-2016-pdf/

/subor/2-pozvanka-15-3-2016-pdf/

/subor/3-pozvanka-28-6-2016-pdf/

/subor/4-pozvanka-17-8-2016-pdf/

/subor/5-pozvanka-18-10-2016-pdf/

/subor/6-pozvanka-10-11-2016-pdf/

/subor/7-pozvanka-13-12-2016-pdf/

Zápisnice :

/subor/1-zapisnica-21-1-2016-pdf/

/subor/2-zapisnica-15-3-2016-pdf/

/subor/3-zapisnica28-6-2016-pdf/

/subor/4-zapisnica-17-8-2016-pdf/

/subor/5-zapisnica-18-10-2016-pdf/

/subor/6-zapisnica10-11-2016-pdf/

/subor/7-zapisnica-13-12-2016-pdf/

Uznesenia :

/subor/1-uznesenie-21-1-2016-pdf/

/subor/2-uznesenie-15-3-2016-pdf/

/subor/3-uznesenie-28-6-2016-pdf/

/subor/4-uznesenie-17-8-2016-pdf/

/subor/5-uznesenie-18-10-2016-pdf/

/subor/6-uznesenie-10-11-2016-pdf/

/subor/7-uznesenie-13-12-2016-pdf/