Záverečný účet

                         Obce Nitrianske Hrnčiarovce za rok 2015

                                schválený OcZ dňa 28.júna 2016.

/subor/zaverecny-ucet-za-rok-2015-schvaleny-ocz-28-6-2016-docx/