O Z N A M

  ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ELEKTROODPADU

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že 18.mája 2019 t.j. v sobotu sa uskutoční v našej obci

                               Nitrianske Hrnčiarovce

     ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ELEKTROODPADU.

Zber bude pred budovou :

POŽIARNEJ ZBROJNICE v čase od 10.40 hod. do 12.10 hod.

Prosíme o striktné dodržiavanie času odberu odpadov.

Žiadame občanov, aby NEBEZPEČNÝ ODPAD A ELEKTROODPAD, ktorý prinesú

bol označený o aký odpad sa jedná napr. : postrek, farba, olej a pod..

Zároveň upozorňujeme : dávať pozor, aby sa v odpade nenachádzali

neoznačené - nešpecifikované chemikálie.