Vážení cestujúci,
v súlade s rozhodnutím Obecného zastupiteľstva v Štitároch sa do obce
od 1. marca 2020 predĺži trasa niektorých spojov.
linka 27
Predĺžené spoje do Štitár (doteraz premávali len po Nitrianske Hrnčiarovce):
 v pracovných dňoch od Železničnej stanice o 15.10, 17.30, 18.33 a 21.33 h

 v pracovných dňoch zo Štitár o 15.40, 18.00, 18.58 a 21.59 h

V súvislosti s predĺženou trasou sa upravia časové polohy niektorých spojov:

v pracovných dňoch z Nitr. Hrnčiaroviec z 15.37 na 15.47 h (o 10 minút neskôr)

v pracovných dňoch zo Železničnej stanice zo 17.40 na 17.30 h (o 10 minút skôr)

v pracovných dňoch z Nitr. Hrnčiaroviec z 18.04 na 18.07 h (o 3 minúty neskôr)

Ostatné spoje budú premávať bez zmeny časov alebo trasy.

Ďakujeme za pochopenie.
V Nitre: 20. 2. 2020
ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra
Informácie: www.arrivanitra.sk

0915 733 733 informacie@arriva.

/subor/zmena-cestovneho-poriadku-od-1-3-2020/