ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

    pre voľby starostu obce Nitrianske Hrnčiarovce 10. novembra 2018

 /subor/zoznam-zareg-kand-pre-voby-starostu-obce/

                     ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

                       pre voľby do Obecného zastupiteľstva

             v Nitrianskych Hrnčiarovciach  10. novembra 2018

  /subor/zoznam-zareg-kand-pre-voby-do-ocz/