OBEC  NITRIANSKE HRNČIAROVCE

Obecný úrad Nitrianske Hrnčiarovce, Jelenecká 74,  951 01 Nitrianske Hrnčiarovce

 

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

 V súlade s harmonogramom organizačno –technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať dňa 25.05.2019, zverejňujeme elektronickú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

ounh@stonline.sk

 V Nitrianskych Hrnčiarovciach, dňa 12.04.2019

PhDr. Katarína Nagyová, starostka obce