VOĽBY do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017

Z V E R E J N E N I E :

ELEKTRONICKÁ ADRESA  NA DORUČENIE OZNÁMENIA  O DELEGOVANÍ ČLENA

A NÁHRADNÍKA DO OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE :

ounh@stonline.sk