/subor/zverejnenie-navrh-upn-prerokovanie/              

                    

                       ZVEREJNENIE 10.06.2016

         ÚZEMNÝ PLÁN OBC NITRIANSKE HRNČIAROVCE

                                                " N Á V R H "

                Prerokovanie návrhu Územného plánu

       obce Nitrianske Hrnčiarovce sa uskutoční  v dňoch

                   

                     od 10.júna 2016 do 11. júla 2016