N á v r h

Obec Nitrianske Hrnčiarovce, Jelenecká 74, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2017

"ZÁSADY HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA S MAJETKOM OBCE A S MAJETKOM

ŠTÁTU V UŽÍVANÍ OBCE"

/subor/zasady-hospodarenia-a-nakladania-s-majetkom-obce-vzn-c-1-doc/