SPP - distribúcia, a.s. informuje o novele trestného zákona, ktorá nadobúda účinnosť od 1. júla 2016.

viď príloha :/subor/oznam-slov-plynarensky-priemysel-pdf/