Z V E R E J N E N I E :

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE NITRIANSKE HRNČIAROVCE NA II. POLROK 2016.

/subor/zverejnenie-plan-hk-obce-na-ii-polrok-2016/