ZVEREJNENIE - VZN prijaté OZ dňa 13.12.2017 s účinnosťou od 1.1.2018

1. Poskytovanie elektronických služieb VZN  č. 2/2017

/subor/vzn-c-2-elektronicka-komunikacia/

2. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady VZN č. 3/2017

/subor/vzn-3-2017/

3. Miestna daň za ubytovanie VZN 4/2017

/subor/vzn-c-4-2017/

4. Podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu obce VZN č. 5/2017

/subor/vzn-c-5-dotacie/