Rozhodnutie  :

Okresného úradu Nitra odbor starostlivosti o životné prostredie

oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia.

Polyfunkčný objekt Nitra-Zobor " Residence iN" - narvhovateľ In g. Roman Cerulík, Ľ Okánika, Nitra :

/subor/zverejnenie-rozhodnutia/