ZVEREJNENIE :

Výzva na predkladanie ponúk

Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z.

Stavebné práce - stavba potrubných vedené vody a kanalizácie

/subor/zverejnenie-vyzva-na-predkladanie-ponuk-281/