Zverejňovanie zmlúv a faktúr

---> TU ZVEREJŇUJEME ZMLUVY A FAKTÚRY <---

Legislatívny rámec :

Zákon č. 211 / 2000 Z. z. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

Zákon č. 382 z 19. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

Nariadenie vlády č. 498_2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy