ROK 2018

Zverejnenie - Vyhlásenie verejnoobchodnej súťaže- OcZ 13.08.2018

/subor/zverejnenie-vos-1x-ocz-13-08-2018/

/subor/zverejnenie-vos-2x-ocz-13-08-2018/

Zverejnenie - Zápisnica z otvárania obálok VOS  - 09.08.2018

/subor/zápisnica-z-otvárania-obálok-09-08-2018/

Zverejnenie zámeru odpredaja majetku obce 25.06.2018

/subor/zverejnenie-vos-25-06-2018/

Zverejnenie zámeru odpredaja majetku obce 25.06.2018

/subor/zverejnenie-zmeru-p-m-gronsk/

Zverejnenie zámeru odpredaja majetku obce 25.06.2018

/subor/zverejnenie-zmer-mudr-brezovsk/

Zverejnenie zámeru odpredaja majetku obce 05.06.2018

/subor/zverejnenie-zameru-p-demo/

Zverejnenie : Výzva na CP na stavbu MŠ

/subor/zverejnenie-vyzva-na-cp-ms-606/

ZMENA lehoty na  CP na stavbu Materskej škôlky

/subor/1-vyzva-na-cenovu-ponuku-ms-nh-stavba-zmena-lehoty-na-predklas-pdf/

Zverejnenie : Výzva na predkladanie ponúk 18.05.2018

/subor/vyzva-na-predkladanie-ponuk/

Zverejnenie : Doručenie zámeru - oznámenie o začatí konania

/subor/zamer-oznamenie-o-zacati-konania/

Zverejnenie - Vyhlásenie verejnoobchodnej súťaže 04.04.2018, 23.05.2018

/subor/vos-pozemky-2-x/

/subor/vyhlasenie-vos/

Zverejnenie zámeru odpredaja majetku obce verejnoobchodnou súťažou 04.04.2018

/subor/zverejnenie-zameru-verejnoobchodna-sutaz-/

Zverejnenie zámeru odpredaja majetku obce verejnoobchodnou súťažou

/subor/zverejnenie-zameru-verejnoobchodna-sutaz-581/

Zverejnenie odpredaja majetku obce parc. č. 1444 k.ú. Nitrianske Hrnčiarovce

/subor/zverejnenie-zamer-odpredaja/

rok 2017

Zverejnenie - Vyhlásenie  verejno obchodnej súťaže 05.10.2017

/subor/zverejnenie-zameru-verejnoobchodna-sutaz-544/

Zverejnenie zámeru na optimalizáciu tvaru pozemkov 14.9.2017

/subor/zverejnenie-zameru-na-optimalizaciu-tvaru-pozemkov/

Zverejnenie zámeru odpredaja majetku obce verejnoobchodnou súťažou 14.9.2017

/subor/zverejnenie-zameru-verejnoobchodna-sutaz/

Zverejnenie zámeru odpredaja majetku obce 25.07.2017

1.) Mgr. Richardovi Derlichovi a Andree Derlichovej rod. Ivanovej

/subor/zverejnenie-zameru-p-derlich/

 

Zverejnenie  zámeru odpredaja majetku obce 30.05.2017 :

1.) Stanislav Sedlár a manž. Lucia Sedlárová

/subor/zvrerejnenie-zameru-odpredaja-majetku-obce/

2) MUDr. Marek Brezovský  a manž.MUDr.  Liliana Brezovská

/subor/zverejnenie-zamer-odpredaj-majetku-obce-2/

Zverejnenie odpredaja majetku obce parc. 1444 k.ú. Nitrianske Hrnčiarovce 13.4.2017 :

a. /subor/zverejnenie-zamer-odpredaj-majetku-obce-br/

b. /subor/zverejnenie-zamer-odpredaj-majetku-obce-b/

c. /subor/zverejnenie-zamer-odpredaj-majetku-obce-kl/

d./subor/zverejnenie-zamer-odpredaj-majetku-obce-p/

e./subor/zverejnenie-zamer-odpredaj-majetku-obce-t/

 Zverejnenie zámeru obce na odpredaj majetku :

/subor/zverejnenie-zamer-obce/

 Zverejnenie zámeru obce na odpredaj majetku:

/subor/zverejnenie-zameru/

 Zverejnenie zámeru obce na odpredaj majetku:

/subor/zverejnenie-546/