Zverejnenie - Vyhlásenie  verejno obchodnej súťaže 05.10.2017

/subor/zverejnenie-zameru-verejnoobchodna-sutaz-544/

Zverejnenie zámeru na optimalizáciu tvaru pozemkov 14.9.2017

/subor/zverejnenie-zameru-na-optimalizaciu-tvaru-pozemkov/

Zverejnenie zámeru odpredaja majetku obce verejnoobchodnou súťažou 14.9.2017

/subor/zverejnenie-zameru-verejnoobchodna-sutaz/

Zverejnenie zámeru odpredaja majetku obce 25.07.2017

1.) Mgr. Richardovi Derlichovi a Andree Derlichovej rod. Ivanovej

/subor/zverejnenie-zameru-p-derlich/

 

Zverejnenie  zámeru odpredaja majetku obce 30.05.2017 :

1.) Stanislav Sedlár a manž. Lucia Sedlárová

/subor/zvrerejnenie-zameru-odpredaja-majetku-obce/

2) MUDr. Marek Brezovský  a manž.MUDr.  Liliana Brezovská

/subor/zverejnenie-zamer-odpredaj-majetku-obce-2/

Zverejnenie odpredaja majetku obce parc. 1444 k.ú. Nitrianske Hrnčiarovce 13.4.2017 :

a. /subor/zverejnenie-zamer-odpredaj-majetku-obce-br/

b. /subor/zverejnenie-zamer-odpredaj-majetku-obce-b/

c. /subor/zverejnenie-zamer-odpredaj-majetku-obce-kl/

d./subor/zverejnenie-zamer-odpredaj-majetku-obce-p/

e./subor/zverejnenie-zamer-odpredaj-majetku-obce-t/

 Zverejnenie zámeru obce na odpredaj majetku :

/subor/zverejnenie-zamer-obce/

 Zverejnenie zámeru obce na odpredaj majetku:

/subor/zverejnenie-zameru/

 Zverejnenie zámeru obce na odpredaj majetku:

/subor/zverejnenie-546/