OZNAM PRE OBČANOV    :

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre

                                    V Y H L A S U J E

ČAS  ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v celom územnom obvode Nitra dňa 22.6.207 od 8.00 hod. až do odvolania.

/subor/zvysene-nebezpecenstvo-poziaru/