AKTUALITY

Aktuálne oznamy, výzvy a akcie v našej obci.

Zverejnenie - IBV Zoborské lúčky

29.5.2017 | Rubrika: AKTUALITY

Pozvánka - OcZ 24.5.2017

19.5.2017 | Rubrika: AKTUALITY

Zber - NO - Elektroodpad

15.5.2017 | Rubrika: AKTUALITY

Občianske združenie ŽIBRICA

12.5.2017 | Rubrika: AKTUALITY

POZVÁNKA-STRETNUTIE RODIČOV - MŠ

27.4.2017 | Rubrika: AKTUALITY

Pozvánka - STAVANIE MÁJA

26.4.2017 | Rubrika: AKTUALITY

Pozvánka na OcZ - 12.4.2017

6.4.2017 | Rubrika: AKTUALITY

ÚR-Verejná vyhláška IBV Zoborské lúčky

31.3.2017 | Rubrika: AKTUALITY

Povánka - KVETNÁ NEDEĽA

30.3.2017 | Rubrika: AKTUALITY

Zverejnenie - Rozpočtové opatrenia 2017-1

29.3.2017 | Rubrika: AKTUALITY

Výsledky 3 ročníka výstavy vín N.H.

29.3.2017 | Rubrika: AKTUALITY

Zápis do 1. ročníka ZŠ 2017/2018

21.3.2017 | Rubrika: AKTUALITY

POZVÁNKA - 3.ročník výstavy vín Nitrianske Hrnčiarovce

20.3.2017 | Rubrika: AKTUALITY

Verejná vyhláška- Rozhodnutie

16.3.2017 | Rubrika: AKTUALITY

OZNAM - Vinársky spolok sv. Juraja

16.3.2017 | Rubrika: AKTUALITY

OZNAM - POŠTA Nitr. Hrnčiarovce

2.3.2017 | Rubrika: AKTUALITY

Pozvánka na 17.ročník regionálnej súťažnej ochutnávky vín

1.3.2017 | Rubrika: AKTUALITY

Odpočet elektrickej energie

27.2.2017 | Rubrika: AKTUALITY

Zverejnenie-VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie

22.2.2017 | Rubrika: AKTUALITY

VTÁČIA CHRÍPKA - OZNAM

15.2.2017 | Rubrika: AKTUALITY

FAŠIANGOVÉ POOBEDIE 19.2.2017

14.2.2017 | Rubrika: AKTUALITY

Zverejnenie - Verejná vyhláška

9.2.2017 | Rubrika: AKTUALITY

Zasadnutie OcZ

9.2.2017 | Rubrika: AKTUALITY

Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke

20.12.2016 | Rubrika: AKTUALITY

Zverejnenie- Verejná vyhláška-ROZHODNUTIE

16.12.2016 | Rubrika: AKTUALITY

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu v rok 2017

14.12.2016 | Rubrika: AKTUALITY

Predbežná správa k verejnej zbierke 2016

14.12.2016 | Rubrika: AKTUALITY

Zverejnenie-Návrh - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom

1.12.2016 | Rubrika: AKTUALITY

Zverejnenie - Návrh - Rozpočet obce na rok 2017 - 2019

1.12.2016 | Rubrika: AKTUALITY

ZVEREJNENIE - NÁVRH - RO č.1 rozpočtu na rok 2016

1.12.2016 | Rubrika: AKTUALITY

ZVEREJNENIE -NÁVRH- DOTATOK č. 2 k VZN 3/2008

1.12.2016 | Rubrika: AKTUALITY

Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2017

16.11.2016 | Rubrika: AKTUALITY

Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky

14.11.2016 | Rubrika: AKTUALITY

VZN č. 1 o Vyhlásení záväzných časti ÚPN Nitrianske Hrnčiarovce

11.11.2016 | Rubrika: AKTUALITY

MATERSKÁ ŠKÔLKA

7.11.2016 | Rubrika: AKTUALITY

ZVEREJNENE- NÁVRH VZN - Záväzné časti ÚPN obce

4.11.2016 | Rubrika: AKTUALITY

ZVEREJNENIE - VEREJNÁ VYHLÁŠKA- UPOVEDOMENIE

4.11.2016 | Rubrika: AKTUALITY

REGIONÁLNE ZDRUŽENIE PODZOBORSKÝCH OBCÍ

2.11.2016 | Rubrika: AKTUALITY

Výzva

24.10.2016 | Rubrika: AKTUALITY

OR PZ - Nitra - INFORMÁCIA- UPOZORNENIE

21.10.2016 | Rubrika: AKTUALITY

Orezávanie porastov a stromov

23.9.2016 | Rubrika: AKTUALITY

Zverejnenie oznamu

11.7.2016 | Rubrika: AKTUALITY

Záverečný účet Obce Nitrianske Hrnčiarovce rok 2015

30.6.2016 | Rubrika: AKTUALITY

NÁVRH VZN 1/2016 Nakladanie s odpadmi

15.6.2016 | Rubrika: AKTUALITY

ÚPN - návrh

13.6.2016 | Rubrika: AKTUALITY

NÁVRH ÚPN-PREROKOVANIE

13.6.2016 | Rubrika: AKTUALITY

ZVEREJNENIE -PLÁN KČ- HK OBCE na II. polrok 2016

24.5.2016 | Rubrika: AKTUALITY

ZVEREJNENIE - VEREJNEJ VYHLÁŠKY- OZNÁMENIE

18.2.2016 | Rubrika: AKTUALITY

ZVEREJNENIE - VEREJNEJ VYHLÁŠKY

21.1.2016 | Rubrika: AKTUALITY

Zverejnenie- Predbežná správa k verejnej dobrovoľnej zbierke

13.1.2016 | Rubrika: AKTUALITY