AKTUALITY

Aktuálne oznamy, výzvy a akcie v našej obci.

Zverejnenie oznamu

11.7.2016 | Rubrika: AKTUALITY

Záverečný účet Obce Nitrianske Hrnčiarovce rok 2015

30.6.2016 | Rubrika: AKTUALITY

NÁVRH VZN 1/2016 Nakladanie s odpadmi

15.6.2016 | Rubrika: AKTUALITY

ÚPN - návrh

13.6.2016 | Rubrika: AKTUALITY

NÁVRH ÚPN-PREROKOVANIE

13.6.2016 | Rubrika: AKTUALITY

ZVEREJNENIE -PLÁN KČ- HK OBCE na II. polrok 2016

24.5.2016 | Rubrika: AKTUALITY

ZVEREJNENIE - VEREJNEJ VYHLÁŠKY- OZNÁMENIE

18.2.2016 | Rubrika: AKTUALITY

ZVEREJNENIE - VEREJNEJ VYHLÁŠKY

21.1.2016 | Rubrika: AKTUALITY

Zverejnenie- Predbežná správa k verejnej dobrovoľnej zbierke

13.1.2016 | Rubrika: AKTUALITY

VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

22.12.2015 | Rubrika: AKTUALITY

Zverejnenie- správa nezávislého audítora

21.12.2015 | Rubrika: AKTUALITY

Harmonogram vývozu odpadu rok 2016

14.12.2015 | Rubrika: AKTUALITY

Zverejnenie- Všeobecné záverečné zhrnutie ÚPN

14.12.2015 | Rubrika: AKTUALITY

Zverejnenie ÚPN - správa o hodnotení

14.12.2015 | Rubrika: AKTUALITY

ZVEREJNENIE Návrh rozpočtu 2016

5.12.2015 | Rubrika: AKTUALITY

Územný plán obce- KONCEPT

2.12.2015 | Rubrika: AKTUALITY

Oznámenie o prerokovaní ÚPN - KONCEPT

1.12.2015 | Rubrika: AKTUALITY

Verejná vyhláška - OZNÁMENIE

26.11.2015 | Rubrika: AKTUALITY

ZVEREJNENIE -Plán HK obce 1/2016

25.11.2015 | Rubrika: AKTUALITY

ZVEREJNENIE -vyhlásenie dobrovoľnej zbierky

18.11.2015 | Rubrika: AKTUALITY