AKTUALITY

Aktuálne oznamy, výzvy a akcie v našej obci.

Výzva

25.10.2017 | Rubrika: AKTUALITY

Západoslovenská distribučná - OZNAM

17.10.2017 | Rubrika: AKTUALITY

Vyhlásenie - Verejno obchodnej súťaze

5.10.2017 | Rubrika: AKTUALITY

Pozvánka na OcZ 04.10.2017

2.10.2017 | Rubrika: AKTUALITY

Voľby do NSK

2.10.2017 | Rubrika: AKTUALITY

Pracovné stretnutie OcZ

19.9.2017 | Rubrika: AKTUALITY

Pozvánka na OcZ 13.9.2017

8.9.2017 | Rubrika: AKTUALITY

OZNAM - OTVORENIE MŠ

30.8.2017 | Rubrika: AKTUALITY

Zverejnenie-elektronickej adresy

21.8.2017 | Rubrika: AKTUALITY

Oznam ZD o prerušení elektriny

8.8.2017 | Rubrika: AKTUALITY

Návrh VZN č. 1/2017

11.7.2017 | Rubrika: AKTUALITY

Zvýšené nebezpečenstvo požiaru

22.6.2017 | Rubrika: AKTUALITY

Zverejnenie -Verejná vyhláška -Stavebné povolenie

16.6.2017 | Rubrika: AKTUALITY

OcZ 21.6.2017

16.6.2017 | Rubrika: AKTUALITY

OTVORENIE LEKÁRNE

15.6.2017 | Rubrika: AKTUALITY

Návrh Plánu kontrolnej činnosti obce na II. polrok 2017

6.6.2017 | Rubrika: AKTUALITY

Zverejneie -Návrh Záverečného účtu rok 2016

2.6.2017 | Rubrika: AKTUALITY

Pozvánka na deň detí

2.6.2017 | Rubrika: AKTUALITY

Rozmiestnenie kontajnerov 3.6.2017

29.5.2017 | Rubrika: AKTUALITY

Zverejnenie - IBV Zoborské lúčky

29.5.2017 | Rubrika: AKTUALITY

Pozvánka - OcZ 24.5.2017

19.5.2017 | Rubrika: AKTUALITY

Zber - NO - Elektroodpad

15.5.2017 | Rubrika: AKTUALITY

Občianske združenie ŽIBRICA

12.5.2017 | Rubrika: AKTUALITY

POZVÁNKA-STRETNUTIE RODIČOV - MŠ

27.4.2017 | Rubrika: AKTUALITY

Pozvánka - STAVANIE MÁJA

26.4.2017 | Rubrika: AKTUALITY

Pozvánka na OcZ - 12.4.2017

6.4.2017 | Rubrika: AKTUALITY

ÚR-Verejná vyhláška IBV Zoborské lúčky

31.3.2017 | Rubrika: AKTUALITY

Povánka - KVETNÁ NEDEĽA

30.3.2017 | Rubrika: AKTUALITY

Zverejnenie - Rozpočtové opatrenia 2017-1

29.3.2017 | Rubrika: AKTUALITY

Výsledky 3 ročníka výstavy vín N.H.

29.3.2017 | Rubrika: AKTUALITY

Zápis do 1. ročníka ZŠ 2017/2018

21.3.2017 | Rubrika: AKTUALITY

POZVÁNKA - 3.ročník výstavy vín Nitrianske Hrnčiarovce

20.3.2017 | Rubrika: AKTUALITY

Verejná vyhláška- Rozhodnutie

16.3.2017 | Rubrika: AKTUALITY

OZNAM - Vinársky spolok sv. Juraja

16.3.2017 | Rubrika: AKTUALITY

OZNAM - POŠTA Nitr. Hrnčiarovce

2.3.2017 | Rubrika: AKTUALITY

Pozvánka na 17.ročník regionálnej súťažnej ochutnávky vín

1.3.2017 | Rubrika: AKTUALITY

Odpočet elektrickej energie

27.2.2017 | Rubrika: AKTUALITY

Zverejnenie-VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie

22.2.2017 | Rubrika: AKTUALITY

VTÁČIA CHRÍPKA - OZNAM

15.2.2017 | Rubrika: AKTUALITY

FAŠIANGOVÉ POOBEDIE 19.2.2017

14.2.2017 | Rubrika: AKTUALITY

Zverejnenie - Verejná vyhláška

9.2.2017 | Rubrika: AKTUALITY

Zasadnutie OcZ

9.2.2017 | Rubrika: AKTUALITY

Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke

20.12.2016 | Rubrika: AKTUALITY

Zverejnenie- Verejná vyhláška-ROZHODNUTIE

16.12.2016 | Rubrika: AKTUALITY

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu v rok 2017

14.12.2016 | Rubrika: AKTUALITY

Predbežná správa k verejnej zbierke 2016

14.12.2016 | Rubrika: AKTUALITY

Zverejnenie-Návrh - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom

1.12.2016 | Rubrika: AKTUALITY

Zverejnenie - Návrh - Rozpočet obce na rok 2017 - 2019

1.12.2016 | Rubrika: AKTUALITY

ZVEREJNENIE - NÁVRH - RO č.1 rozpočtu na rok 2016

1.12.2016 | Rubrika: AKTUALITY

ZVEREJNENIE -NÁVRH- DOTATOK č. 2 k VZN 3/2008

1.12.2016 | Rubrika: AKTUALITY