Stiahnuť

europa pre obcanov

12.12.2014 |Súborov: 3

Objav Európu

9.4.2014 |Súborov: 1

Objav Európu 4.0

19.1.2018 |Súborov: 13

Verejná vyhláška

6.11.2017 |Súborov: 29

Prístup k informáciám

21.3.2017 |Súborov: 3

Územný plán obce

Stiahnite si jednotlivé kapitoly územného plánu obce.

22.6.2017 |Súborov: 21

Tlačivá

9.4.2014 |Súborov: 8

Objav Európu 3

6.2.2017 |Súborov: 11

PHSR.docx

23.8.2016 |Typ: PDF |Veľkosť: 1,01 MB |Počet stiahnutí: 971

N 1-navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia.doc

25.7.2016 |Typ: Binary |Veľkosť: 38,5 kB |Súbor: N 1-navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia.doc

N 3-ziadost_o_vyd_stavebneho_povolenia-FyzOsoby.doc

25.7.2016 |Typ: Binary |Veľkosť: 38 kB |Súbor: N 3-ziadost_o_vyd_stavebneho_povolenia-FyzOsoby.doc

N 5-ziadost_o_zmenu_stavby_pred_dokonc.doc

25.7.2016 |Typ: Binary |Veľkosť: 24 kB |Súbor: N 5-ziadost_o_zmenu_stavby_pred_dokonc.doc

N 6-ziad_o_dodatocne_povolenie.doc

25.7.2016 |Typ: Binary |Veľkosť: 43 kB |Súbor: N 6-ziad_o_dodatocne_povolenie.doc

N 8-navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhod-fyzOsoby.doc

25.7.2016 |Typ: Binary |Veľkosť: 27,5 kB |Súbor: N 8-navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhod-fyzOsoby.doc

N13-ziadost_o_povolenie_na_odstranenie_stavby.doc

25.7.2016 |Typ: Binary |Veľkosť: 30 kB |Súbor: N13-ziadost_o_povolenie_na_odstranenie_stavby.doc

Civilná ochrana - príručka.doc

18.4.2016 |Typ: MS Word |Veľkosť: 121,5 kB |Súbor: Civilná ochrana - príručka.doc

tabula_verejne_osvetlenie(1).pdf

22.6.2017 |Typ: PDF |Veľkosť: 176,39 kB |Počet stiahnutí: 617

Zverejnenie

27.3.2017 |Typ: ODF |Veľkosť: 38,2 kB |Počet stiahnutí: 540

Individuálna učtovná zavierka.pdf

20.12.2016 |Typ: PDF |Veľkosť: 1,13 MB |Súbor: Individuálna učtovná zavierka.pdf

Konsolidovaná učtovná závierka.pdf

20.12.2016 |Typ: PDF |Veľkosť: 1 019,71 kB |Súbor: Konsolidovaná učtovná závierka.pdf

PHSR finál.pdf

12.1.2017 |Typ: PDF |Veľkosť: 1,01 MB |Počet stiahnutí: 833

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

3.7.2017 |Typ: Binary |Veľkosť: 10,43 kB |Počet stiahnutí: 294

Zvrerejnenie zámeru odpredaja majetku obce

30.5.2017 |Typ: PDF |Veľkosť: 536,46 kB |Počet stiahnutí: 483

Zverejnenie - Zámer odpredaj majetku obce -2

30.5.2017 |Typ: PDF |Veľkosť: 479,47 kB |Počet stiahnutí: 593

Rozpočet výdavkov 2016.pdf

28.3.2017 |Typ: PDF |Veľkosť: 5,86 MB |Počet stiahnutí: 359

Rozpočet výdavkov 2016

28.3.2017 |Typ: PDF |Veľkosť: 5,86 MB |Počet stiahnutí: 541

Výdavky skut.plneie

28.3.2017 |Typ: PDF |Veľkosť: 6,1 MB |Počet stiahnutí: 350

Rozpočet 2016.pdf

28.3.2017 |Typ: PDF |Veľkosť: 6,1 MB |Súbor: Rozpočet 2016.pdf

Zverejnenie zámeru p. Derlich

25.7.2017 |Typ: ODF |Veľkosť: 38,84 kB |Počet stiahnutí: 469

Rozpočet výdavkov 2016.pdf

28.3.2017 |Typ: PDF |Veľkosť: 5,86 MB |Súbor: Rozpočet výdavkov 2016.pdf

OZNAM-POŠTA

2.3.2017 |Typ: PDF |Veľkosť: 452,89 kB |Počet stiahnutí: 398

Rozpočtové opatrenia 201-1

29.3.2017 |Typ: PDF |Veľkosť: 545,07 kB |Počet stiahnutí: 561

Výsledky 3 ročníka výstavy vín N.H.

29.3.2017 |Typ: PDF |Veľkosť: 650,07 kB |Počet stiahnutí: 747

1. Uznesenie 21.1.2016.pdf

21.3.2017 |Typ: PDF |Veľkosť: 484,69 kB |Súbor: 1. Uznesenie 21.1.2016.pdf

1.Pozvánka 21.1.2016.pdf

21.3.2017 |Typ: PDF |Veľkosť: 363,89 kB |Súbor: 1.Pozvánka 21.1.2016.pdf

1.Zápisnica 21.1.2016.pdf

21.3.2017 |Typ: PDF |Veľkosť: 2,29 MB |Súbor: 1.Zápisnica 21.1.2016.pdf

2.Uznesenie 15.3.2016.pdf

21.3.2017 |Typ: PDF |Veľkosť: 937,26 kB |Súbor: 2.Uznesenie 15.3.2016.pdf

2.Zápisnica 15.3.2016.pdf

21.3.2017 |Typ: PDF |Veľkosť: 3,73 MB |Súbor: 2.Zápisnica 15.3.2016.pdf

3.Pozvánka 28.6.2016.pdf

21.3.2017 |Typ: PDF |Veľkosť: 444,91 kB |Súbor: 3.Pozvánka 28.6.2016.pdf

3.Uznesenie 28.6.2016.pdf

21.3.2017 |Typ: PDF |Veľkosť: 1,25 MB |Súbor: 3.Uznesenie 28.6.2016.pdf

3.Zápisnica28.6.2016.pdf

21.3.2017 |Typ: PDF |Veľkosť: 3,08 MB |Súbor: 3.Zápisnica28.6.2016.pdf

4.Pozvánka 17.8.2016.pdf

21.3.2017 |Typ: PDF |Veľkosť: 403,85 kB |Súbor: 4.Pozvánka 17.8.2016.pdf

4.Uznesenie 17.8.2016.pdf

21.3.2017 |Typ: PDF |Veľkosť: 380,73 kB |Súbor: 4.Uznesenie 17.8.2016.pdf

4.Zápisnica 17.8.2016.pdf

21.3.2017 |Typ: PDF |Veľkosť: 1,77 MB |Súbor: 4.Zápisnica 17.8.2016.pdf

5.Pozvánka 18.10.2016.pdf

21.3.2017 |Typ: PDF |Veľkosť: 419,48 kB |Súbor: 5.Pozvánka 18.10.2016.pdf

5.Uznesenie 18.10.2016.pdf

21.3.2017 |Typ: PDF |Veľkosť: 872,7 kB |Súbor: 5.Uznesenie 18.10.2016.pdf

5.Zápisnica 18.10.2016.pdf

21.3.2017 |Typ: PDF |Veľkosť: 3,35 MB |Súbor: 5.Zápisnica 18.10.2016.pdf

6.Pozvánka 10.11.2016.pdf

21.3.2017 |Typ: PDF |Veľkosť: 440,35 kB |Súbor: 6.Pozvánka 10.11.2016.pdf

6.Zápisnica10.11.2016.pdf

21.3.2017 |Typ: PDF |Veľkosť: 1,59 MB |Súbor: 6.Zápisnica10.11.2016.pdf

6.Uznesenie 10.11.2016.pdf

21.3.2017 |Typ: PDF |Veľkosť: 1 002,53 kB |Súbor: 6.Uznesenie 10.11.2016.pdf

7.Pozvánka 13.12.2016.pdf

21.3.2017 |Typ: PDF |Veľkosť: 558,93 kB |Súbor: 7.Pozvánka 13.12.2016.pdf

7.Zápisnica 13.12.2016.pdf

21.3.2017 |Typ: PDF |Veľkosť: 5,09 MB |Súbor: 7.Zápisnica 13.12.2016.pdf

7.Uznesenie 13.12.2016.pdf

21.3.2017 |Typ: PDF |Veľkosť: 2,08 MB |Súbor: 7.Uznesenie 13.12.2016.pdf

Rozpočet 2015

7.12.2016 |Typ: ODF |Veľkosť: 61,37 kB |Počet stiahnutí: 532

Záverečný účet Obce Nitrianske Hrnčiarovce rok 2015

7.12.2016 |Typ: Open XML |Veľkosť: 28,52 kB |Počet stiahnutí: 487

Dodatok č. 2 k VZN 32008 (2).pdf

23.2.2017 |Typ: PDF |Veľkosť: 1,11 MB |Počet stiahnutí: 498

VZN ÚPN Obce.pdf

23.2.2017 |Typ: PDF |Veľkosť: 1 006,76 kB |Počet stiahnutí: 566

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce VZN č.2.doc

24.2.2017 |Typ: Binary |Veľkosť: 201,5 kB |Počet stiahnutí: 611