Stiahnuť

europa pre obcanov

12.12.2014 |Súborov: 3

Objav Európu

9.4.2014 |Súborov: 1

Objav Európu 4.0

19.1.2018 |Súborov: 13

Verejná vyhláška

6.11.2017 |Súborov: 29

Prístup k informáciám

21.3.2017 |Súborov: 3

Územný plán obce

Stiahnite si jednotlivé kapitoly územného plánu obce.

22.6.2017 |Súborov: 20

Tlačivá

9.4.2014 |Súborov: 8

Objav Európu 3

6.2.2017 |Súborov: 11

Rozpočet pre rok 2017

16.3.2017 |Typ: Binary |Veľkosť: 59,5 kB |Počet stiahnutí: 525

Verejná vyhláška - Rozhodnutie

16.3.2017 |Typ: PDF |Veľkosť: 9,71 MB |Počet stiahnutí: 270

VÝZVA -Západoslovenská distribučná

8.11.2017 |Typ: PDF |Veľkosť: 1,78 MB |Počet stiahnutí: 131

Hlásenie k dani za ubytovanie

8.11.2017 |Typ: Binary |Veľkosť: 16 kB |Počet stiahnutí: 373

Zverejnenie zámeru - verejnoobchodná súťaž

14.9.2017 |Typ: PDF |Veľkosť: 433,7 kB |Počet stiahnutí: 437

Zverejnenie zámeru na optimalizáciu tvaru pozemkov

14.9.2017 |Typ: PDF |Veľkosť: 561,94 kB |Počet stiahnutí: 408

Návrh VZN miestny poplatok za KO2017

27.11.2017 |Typ: Binary |Veľkosť: 51 kB |Počet stiahnutí: 274

Návrh VZN miestna daňa za ubytovanie 2017

27.11.2017 |Typ: Binary |Veľkosť: 33 kB |Počet stiahnutí: 248

Súhrnná správa VO

20.11.2017 |Typ: ODF |Veľkosť: 60,74 kB |Počet stiahnutí: 153

Súhrnná správa VO 2

20.11.2017 |Typ: ODF |Veľkosť: 60,18 kB |Počet stiahnutí: 153

Vzdanie kandidatúry voľby do NSK

3.11.2017 |Typ: PDF |Veľkosť: 165,81 kB |Počet stiahnutí: 291

NÁVRH Rozpočtové opatrenie č. 2 rok 2017

29.11.2017 |Typ: ODF |Veľkosť: 38,63 kB |Počet stiahnutí: 249

Zverejnenie prijatý rozpočet 2018

14.12.2017 |Typ: Binary |Veľkosť: 61,5 kB |Počet stiahnutí: 262

OZNAM pre občanov z lokality MALANTA

23.1.2018 |Typ: Binary |Veľkosť: 153,24 kB |Počet stiahnutí: 216

Zverejnenie- Záverečný účet 2017

4.6.2018 |Typ: Binary |Veľkosť: 65,01 kB |Počet stiahnutí: 109

Kandidátne listiny

7.9.2018 |Typ: PDF |Veľkosť: 369,84 kB |Počet stiahnutí: 76

VZN č.5- dotácie

14.12.2017 |Typ: Binary |Veľkosť: 46 kB |Počet stiahnutí: 377

Voľby do Národnej rady SR v roku 2020 - INFORMÁCIE PRE VOLIČA

6.11.2019 |Typ: PDF |Veľkosť: 137,04 kB |Súbor: Voľby do Národnej rady SR v roku 2020 - INFORMÁCIE PRE VOLIČA

VZN č. 2- elektronická komunikácia

14.12.2017 |Typ: Binary |Veľkosť: 48,21 kB |Počet stiahnutí: 219

Štatút - Vinársky spolok sv. Juraja

26.3.2019 |Typ: PDF |Veľkosť: 275,97 kB |Súbor: Štatút - Vinársky spolok sv. Juraja

Prihláška vzorie 5. ročník- Vinársky spolok sv. Juraja

26.3.2019 |Typ: PDF |Veľkosť: 256,16 kB |Súbor: Prihláška vzorie 5. ročník- Vinársky spolok sv. Juraja

Premávka MHD- vianoce - 22.12.2018-7.1.2019

19.12.2018 |Typ: PDF |Veľkosť: 393,62 kB |Počet stiahnutí: 158

Prihláška vzoriek - Vinársky spolok sv. Juraja 2019

26.3.2019 |Typ: PDF |Veľkosť: 256,16 kB |Súbor: Prihláška vzoriek - Vinársky spolok sv. Juraja 2019

Zverejnenie - TJ ŠTART Nitrianske Hrnčiarovce

26.6.2018 |Typ: Binary |Veľkosť: 21,71 kB |Počet stiahnutí: 244

Zverejnenie - Výzva na predkladanie ponúk TJ Štart

26.6.2018 |Typ: PDF |Veľkosť: 629,5 kB |Počet stiahnutí: 90

Verejná vyhláška- Stavebné povolenie MK za škôlkou

28.9.2018 |Typ: Binary |Veľkosť: 51 kB |Počet stiahnutí: 88

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018

4.6.2018 |Typ: PDF |Veľkosť: 227 kB |Počet stiahnutí: 177

Zverejnenie - TJ ŠTART Nitrianske Hrnčiarovce

26.6.2018 |Typ: Binary |Veľkosť: 21,71 kB |Počet stiahnutí: 85

Verejná vyhláška- Stavebné povolenie MK za škôlkou

28.9.2018 |Typ: Binary |Veľkosť: 50,5 kB |Počet stiahnutí: 92

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018

4.6.2018 |Typ: PDF |Veľkosť: 227 kB |Počet stiahnutí: 85

Zverejnenie- TJ Štart Nitrianske Hrnčiarovce

26.6.2018 |Typ: PDF |Veľkosť: 629,5 kB |Počet stiahnutí: 317

ZVEREJNENIE - Verejná vyhláška

30.11.2017 |Typ: Binary |Veľkosť: 14 kB |Počet stiahnutí: 125

Zverejnenie- Výsledku vybavenia petície PE1/2019

20.2.2019 |Typ: PDF |Veľkosť: 2,22 MB |Počet stiahnutí: 610

Zverejnenie výrub drevín Obec Štitáre

9.11.2018 |Typ: ODF |Veľkosť: 39,52 kB |Počet stiahnutí: 227

Žiadosť občanom

19.12.2018 |Typ: PDF |Veľkosť: 770,66 kB |Počet stiahnutí: 70

Úradné hodniny počas sviatkov

19.12.2018 |Typ: ODF |Veľkosť: 146,08 kB |Počet stiahnutí: 66

INFORMÁCIA-MESTO NITRA

9.10.2018 |Typ: PDF |Veľkosť: 1,18 MB |Počet stiahnutí: 305

Stanovisko HK k návrhu rozpočtu

20.12.2018 |Typ: PDF |Veľkosť: 329,81 kB |Počet stiahnutí: 106

Verejná vyhláška- rozšírenie ver. vodovodu a ver. kanalizácie

4.12.2018 |Typ: PDF |Veľkosť: 2,04 MB |Počet stiahnutí: 312

Štruktúra MŠ

20.12.2018 |Typ: Binary |Veľkosť: 6,36 kB |Počet stiahnutí: 228

1.Výzva na cenovú ponuku MŠ NH stavba - zmena lehoty na predklas

5.6.2018 |Typ: PDF |Veľkosť: 223,37 kB |Počet stiahnutí: 320

Zámer - oznámenie o začatí konania

18.5.2018 |Typ: PDF |Veľkosť: 1,15 MB |Počet stiahnutí: 395

Predbežná správa k verejnej dobrovoľnej zbierke

10.12.2018 |Typ: PDF |Veľkosť: 535,39 kB |Počet stiahnutí: 231

Harmonogram 2019

20.12.2018 |Typ: Binary |Veľkosť: 553,69 kB |Počet stiahnutí: 3048

Zverejnenie - Výzva na predkladanie ponúk

18.5.2018 |Typ: PDF |Veľkosť: 246,42 kB |Počet stiahnutí: 326

VÝLUKA V NITRIANSKYCH HRNČIAROVCIACH

10.12.2018 |Typ: PDF |Veľkosť: 369,75 kB |Počet stiahnutí: 59

Prenájom KD na rok 2019- cenník

20.12.2018 |Typ: Binary |Veľkosť: 9,5 kB |Počet stiahnutí: 96

Zverejnenie - Výzva na predkladanie ponúk

18.5.2018 |Typ: PDF |Veľkosť: 246,42 kB |Počet stiahnutí: 89

VÝLUKA AUTOBUSU č. 27 11-13.12.2018

10.12.2018 |Typ: PDF |Veľkosť: 369,75 kB |Počet stiahnutí: 107

Návrh - Záverečný účet rok 2017

5.6.2018 |Typ: Binary |Veľkosť: 66,27 kB |Počet stiahnutí: 201